Blog Manager

Blog Category / GDAHP

The Department of Animal Health and Production (DAHP)

ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ឯក. សេន សុវណ្ណ ជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទទួលបន្ទុក ជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មាន​ឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ។ Continue reading