Blog Manager

Blog Category / promotion

ការចិញ្ចឹមនិងការនេសាទនៅកម្ពុជាតាំងពីដើមមក គីជាវិស័យដែលគ្របដណ្តប់ភាគច្រើនដោយកម្លាំបុរសហើយជារឿយៗស្ត្រីមិនត្រូវបានរាប់បញ្ជូលនៅក្នុងការធ្វើផែនការនិងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដែលមានសារះសំាន់ដល់ការចិញ្ចឹម និងការនេសាទប្រកបដោយនិរន្តរភាពឡើយ។ Continue reading